FAQ

Op regelmaat trachten wij opdrachten binnen te halen van onze klanten/opdrachtgevers. Deze opdrachten plaatsen wij op onze website waarop U als bezoeker de kans heeft om de opdracht door te nemen alsook in te schrijven in de database van de desbetreffende opdracht. Het heeft geen nut om meermaals voor eenzelfde opdracht in te schrijven omdat het systeem Uw gegevens voor die opdracht maar 1 keer zal opslaan. U kan wel voor andere opdrachten inschrijven maar dus ook maar 1 keer.

Indien U na loting geselecteerd bent voor een opdracht wordt U gecontacteerd via email. U krijgt een werkfiche toegestuurd met daarop de exacte taak die van U verwacht wordt. Bij aanvaarding stuurt U deze terug waarop U verder gecontacteerd wordt door de opdrachtgever zelf. Dit om af te stemmen kwestie levering goederen of diensten.

De opdracht die U aanvaardt heeft is geldig voor een bepaalde termijn alsook voor een vast bedrag per afgewerkte box. Indien U niet het behaalde aantal heeft kunnen verwerken, zal U uiteraard enkel vergoeding krijgen voor de afgewerkte boxen. Wij adviseren om bij afwijking steeds contact op te nemen met de verantwoordelijke van de opdrachtgever (gegevens staan vermeld op de werkfiche)

De verrekening van Uw diensten wordt steeds na de opdracht verwerkt. De opdrachtgever geeft U bij afhalen van de goederen een bewijs van overdracht met daarop reeds het totaalbedrag dat U verwerkt heeft. Het dubbel wordt door de opdrachtgever administratief verwerkt zodat U binnen de 5 werkdagen na overdracht Uw centen op Uw rekening heeft staan.

U mag deze opdrachten enkel uitvoeren indien U meerderjarig bent, als student is dus ook mogelijk. U zal dus freelance werken via payrolling waardoor U dus tijdelijk in dienst bent van een erkend tussenpersoon (interim) voor de duur van de opdracht. Deze bijverdienste dient U wel te moeten invullen op Uw belastingsaangifte. De opdrachten vallen niet onder het flexi-statuut.

Indien iets nog niet duidelijk is, kan U altijd via de contactpagina met ons contact opnemen.