Als organisatie zijn wij al langere tijd actief om bedrijven bij te staan met de vervollediging van hun activiteiten.
Wij hebben deze activiteiten onderverdeeld in 3 hoofdtakken nl administratie, in/ompakken en sorteren.

Onze website maakt gebruik van een database waarin de bedrijven hun selectie kunnen maken mbt geschikte kandidaten. Dit kandidatuur is volledig gebaseerd op woonplaats, niet op geslacht, leeftijd of diploma's. Een opdrachtgever die bv in regio Limburg actief is, gaat vanwege transport geen kandidaten selecteren uit bv West-Vlaanderen. Wij hebben wel opdrachtgevers die gevestigd zijn overheen gans Vlaanderen en is het dus een vrije selectie.

Indien U kans wil maken tot selectie dient U zich in te schrijven op de desbetreffende opdracht, alleen zo komt U terecht voor die opdracht in die specifieke database voor die specifieke klant. Na selectie wordt U een voorstel aangeboden en na aanvaarding krijgt U een werkfiche toegestuurd en wordt er verder afgesproken mbt de uit te voeren activiteiten.